Odstoupení od kupní smlouvy Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde

Kupující má  právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Při vrácení do 14 dnů vrací obchodník zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal, včetně "nejnižších" nezbytných nákladů na dopravu k zákazníkovi. Náklady jsou však počítány dle ceny nejlevnější možné přepravy. V případě, že je například možné doručení platba předem poštou zdarma a Vy si vyberete kurýra na dobírku za 99 Kč, obchodník vrací pouze 0 Kč tedy nejnižší poštovné v ceníku. 

Pokud dojde k navrácení zboží ve stavu, kdy je nutný servisní zásah, obchodník je opravněn přistoupit ke snížení částky, jenž je vracená zákazníkovi.

Prosím před odesláním zboží nás kontaktuje na mail: reklamace@mojemobilka.cz - a vyčkejte našich instrukcí - snížíte tím náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Časté dotazy:

 1. V jakém stavu musí být obal zboží?
 2. Může být vracené zboží použité?
 3. Do kdy je možné zboží vrátit?
 4. Jak je opravdu dlouhá lhůta pro vrácení?
 5. Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
 6. Stručný přehled na závěr.

1. V jakém stavu musí být obal zboží?

Musí být vracené zboží v originálním obalu? Může obal jevit známky opotřebení? Co když typ obalu neumožňuje žádné šetrné vybalení (např. drobná elektronika zalisovaná v plastovém obalu)?

Mnohé jistě překvapí, že obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy.

Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.

2. Může být vracené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení či poškrábání. S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

Například : Zákazník si objedná a koupí mob.telefon, doma ho uvede do provozu a zjistí, že telefon nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ho už použil a telefon nese známky použití . Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu, vyčištěním nebo výměnou částí. ( telefon má již vypsaný záruční list, je registrovaný v síti operátora jako aktivní a běží záruční doba, popřípadě dojde ke snížení ceny nezávisle na vůli dodavatele - snížením ceny výrobcem ).

3. Do kdy je možné zboží vrátit?

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a adresu zákazníka
 • číslo objednávky, pokud je vygenerováno
 • kontakt (telefon, e-mail)

Je tedy nutné pro správné vrácení zboží ve 14 denní lhůtě - Odeslat zboží s písemným odstoupením od kupní smlouvy, které musí být odesláno do 14 dní od převzetí zboží.

4. Jak je opravdu dlouhá lhůta pro vrácení?

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Pokud poslední den lhůty vychází na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší další pracovní den.

5. Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání "baterie"
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívající ve hře nebo loterii

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

6. Stručný přehled na závěr

Na závěr lze uvedené informace shrnout do několika bodů:

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. 
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. Baterie.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze, včetně minimalního možného poštovného které zaplatil při koupi, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

7. Servisní místa

 1. Lenovo, Sony, Nokia, Microsoft - www.arvato-services.cz/faq/
 2. Alcatel, Samsung, Huawei - www.britex.cz/index.php/importantinfo/pokyny-k-odeslani-zasilky
 3. Samsung - www.samsung.com/cz/support/servicelocation/
 4. HTC, EVOLVEO, CAT - www.web.vspdata.cz/
Přihlášení
Registrace

Ještě nejste registrovaní? Vytvořte si jednoduše účet zde a získejte ojedinelé výhody.

Zapoměl jsem heslo